Visualització de contingut web

convenis vigents

ADMINISTRACIÓ DENOMINACIÓ

DATA DE SUSCRIPCIÓ

DATA DE FINALITZACIÓ
C.O.P.U.T. CONVENI PEL DESENVOLUPAMENT PLA DE CARTOGRAFIA INFORMATITZADA AMB EL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL I COOP TRIBUTÀRIA 26/10/1990  
GENERALITAT VALENCIANA CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE LA GV I LA DIP D'ALACANT PER LA PRODUCCIÓ, DE LA INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAMÈTRICA DE PROV ALACANT. 01/02/1995  
GENERALITAT VALENCIANA CONVENI ENTRE LA DIP DE VALÈNCIA I L'ICV PER  l'INTERCANVI DE LA INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA I FOTOGRAMÈTRICADE LA PROV VALÈNCIA. 08/03/1995 PRORROGAT
ICV CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ICV I L'AJ DE VALÈNCIA PEL DESENVOLUPAMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL. 01/06/1999 INDEFINIDA
ICV PROTOCOL GENERAL ENTRE EL Mº DE FOMENTO I LA G V PER L'ESTABLIMENT DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT CONJUNT EN MATÈRIES DE GEODÈSIA I CARTOGRAFIA PER MITJÀ DEL IGN I L'ICV. 15/06/2001 PRORROGAT
ICV PROTOCOL DE LA REUNIÓ MANTINGUDA ENTRE EL PRESIDENT DE  L'ICV I EL DIRECTOR GRAL DEL CADASTRE PER L'INTERCANVI DE INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA CADASTRAL. 01/04/2004  
ICV PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L' ACÀDEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA I L'ICV 21/07/2004 PRORROGAT
ICV CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FV DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES I  L'ICV 07/06/2005 INDEFINIDA
ICV CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO I LA C.O.M.A, INTEGRACIÓ DE LA C AUTÒNOMA EN EL SISTEMA GEOGRÀFIC NACIONAL 15/04/2010
INDEFINIDA
ICV CONVENI ENTRE L'ICV I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER L'INTERCANVI DE INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA 16/08/2012 16/08/2017
ICV CONVENI ENTRE C VALENCIANA I EL Mº FOMENTO (ICV-IGN) PER PRODUCCIÓ E INTERCANVI DE INF GEOGRÀFICA 26/06/2013 26/06/2017
ICV CONVENI ENTRE L'ICV I DIP CASTELLÓ PER INTERCANVI DE INF CARTOGRÀFICA 27/04/2015 27/04/2020
ICV ACORD ENTRE L'ICV I CÀTEDRA DEMETRIO RIBES (UV-CITMA) PER COL·LABORACIÓ 23/03/2015 23/03/2020
ICV CONVENI ICV - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  DE PRÀCTIQUES FORMATIVES 20/12/2016 31/12/2017
ICV CONVENI ICV - UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES FORMATIVES 20/12/2016 31/12/2017
ICV PROGRAMA INTERUNIVERSITARI UPV-UPM DE DOCTORAT DE GEOMÀTICA 14-10-2016 2021
ICV CONVENI ICV-CEAM PER IMPLANTACIÓ D'ESTACIÓ GNSS 01-12-2016 2020