Geodèsia

Processament GPS / GNSS, identificació de models d'antenes a la Xarxa GNSS ERVA

Els models d'antenes, les correccions al centre de fase i les coordenades referides a la base del suport de l'antena es troben publicats en: ...

Processament GPS / GNSS, opcions de descàrrega i utilització de dades RINEX a la Xarxa GNSS ERVA

Les distintes opcions de descàrrega de fitxers RINEX procedents de les estacions GPS es troben detallades en aquest document. S'accedix a les dades...

Usuaris en Geodèsia i aplicacions de les xarxes Geodèsiques

Consulte l 'enllaç següent per a visualitzar el sector d'usuaris de distintes aplicacions bàsiques, aplicacions professionals i projectes avançats dels...

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89

Transformació de datum amb modelatge de distorsió per a la Comunitat Valenciana. Precisions de la transformació. Per a transformar a...