Geodèsia

Treball amb models de geoide a la Comunitat Valenciana

S'ha d'accedir a la pàgina web general de l'ICV , apartat Geodèsia/GNSS submenú Models de Geoide. Els valors de les altituds al Sistema...

ETRS89: Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, pel qual es regula el Sistema Geodèsic de Referència oficial a Espanya

European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) és el nou sistema de referència per a la captura, representació i harmonització mètrica de la...

Transformar coordenades i arxius de punts amb el calculador geodèsic

Pot accedir al calculador geodèsic al enllaç en: http://www.icv.gva.es/ca/calculadora-geodesica A més disposa d'un manual pdf amb la ajuda i...

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació ED50-ETRS89 de les dades geogràfics amb modelatge de distorsió. Aspectes teòrics i pràctics a conèixer

La transformació de la informació geogràfica per a la Comunitat Valenciana del sistema ED50 a ETRS89 és la que correspon a la que aplica la malla...

Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Per a convertir coordenades d'ETRS89-UTM (EPSG:25830) a ETRS89-Geogràfiques (EPSG:4258) hem d'executar la següent sentència SQL indicant el codi EPSG que...

Com utilitzar la Xarxa GNSS ERVA en temps real amb diferent instrumental GNSS amb enllaç per protocol NTRIP en RTK/DGPS

Hi ha guies ràpides de configuració per a distints receptors en: http://icverva.icv.gva.es:8080/es/node/28 Qualsevol dubte o problema amb la...

Treballar amb el nou sistema de referència ETRS89 amb la Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 1071/2007 , de 27 de juliol publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat,  per a treballs d'enginyeria és...

Processament GPS / GNSS, identificació de models d'antenes a la Xarxa GNSS ERVA

Els models d'antenes, les correccions al centre de fase i les coordenades referides a la base del suport de l'antena es troben publicats en: ...

Processament GPS / GNSS, opcions de descàrrega i utilització de dades RINEX a la Xarxa GNSS ERVA

Les distintes opcions de descàrrega de fitxers RINEX procedents de les estacions GPS es troben detallades en aquest document. S'accedix a les...

Usuaris en Geodèsia i aplicacions de les xarxes Geodèsiques

Consulte l 'enllaç següent per a visualitzar el sector d'usuaris de distintes aplicacions bàsiques, aplicacions professionals i projectes avançats...

Mostrant 1 - 10 de 11 resultats
Articles per pàgina 10
de 2