Visualització de contingut web

Pràctiques acadèmiques

Els estudiants universitaris podran realitzar les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, prèvia formalització d'un Conveni de cooperació educativa entre l'Institut Cartogràfic Valencià i la Universitat en la que estiga matriculat.

Este conveni establirà el procediment de selecció dels estudiants i se publicarà en la sede electrònica de l'Institut Cartogràfic Valencià. Per a qualsevol altra informació, l'estudiant ha d'adreçar-se a la seua Universitat, que li informarà de com sol·licitar aquestes pràctiques.

 

Convocatòria:

Pràctiques acadèmiques externes en l'Institut Cartogràfic Valencià destinada a estudiants matriculats en el màster de Teledetecció de la Universidad de València.

Resolució 17-02-2017

acta de valoració entrevista i mèrits

 

Documents:

Declaració responsable i curriculum

Domiciliació bancària

 

Convenis:

Universitat de València

Universitat Politècnica de València

 

Normativa:

Ordre bases reguladores d'ajudes per a pràctiques acadèmiques