Visualització de contingut web

Ressenyes

  • A través d'aquesta pàgina podrà accedir a ressenyes UTM-ED50 de més de 1500 vèrtexs de la Xarxa Geodèsica de 4t Ordre i a informació en línia sobre l'estat dels senyals de la xarxa.
  • L'usuari de la Xarxa de Quart Ordre pot utilitzar un sistema de georeferenciació en projecció UTM -Datum ED50 amb alçàries ortomètriques (Elipsoide Internacional de Hayford, precisió relativa de 5 cm, altura referida a la base del pilar excepte mollons de terme) o en un sistema tridimensional enllaçat a la xarxa REGENTE, Datum ETRS89 (el·lipsoide GRS80 amb alçàreis el·lipsoidals, precisió relativa de 2-4 cm).
  • La ressenya d'un vèrtex geodèsic mostra la informació sobre el mateix. Actualment dóna coordenades en UTM-ED50, com també un croquis d'accés, vèrtexs observables amb les respectives orientacions, fotografia del mateix, etc.

Les coordenades ETRS89 es troben disponibles a aquest enllaç.

  • A partir dels enllaços que es mostren a continuació, agrupades per fulls 1:50000, es troben les ressenyes en format pdf per la qual cosa es necessita l'Adobe Reader.

Per a qualsevol consulta o incidència trobada sobre els senyals escriga un correu electrònic a: responde_icv@gva.es