Programari

Canvi de sistema de Referència ED50-ETRS89: Reprojecció de vectors en format shape d'UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb OGR / GDAL

OGR/GDAL és un conjunt de llibreries de programari per a la lectura i escriptura de formats de dades geoespacials lliure i de codi obert. Perquè funcione la...

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software ARCGIS / ArcMap

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb programari ARCGIS ha de tindre carregada la malla sped2et.gsb (o també *R2009.gsb per a la versió 2009 de la...

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software FME

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb programari FME ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o també R2009V9.gsb per a la versió...

Reprojecció d’imatges d’UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb llibreries del programari GDAL

GDAL és una llibreria de manipulació de dades geoespacials, per exemple de tipus raster. Perquè funcione la reprojecció d'imatges a ETRS89, primer hem de...