Visualització de contingut web

Qui som

L'Institut Cartogràfic Valencià va ser creat, com ens instrumental de la Generalitat en matèria de geodèsia i cartografia, amb la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació de l'Institut Cartogràfic Valencià. Actualment, la seua forma jurídica és la d'organisme autònom de la Generalitat. L'activitat de l'Institut Cartogràfic Valencià gira al voltant dels següents eixos fonamentals:

  1. Captura anual d'informació fotogramètrica i de satèl·lit del territori de València.
  2. Elaboració d'ortofotos del territori.
  3. Actualització de la base cartogràfica 1:5.000 de la Generalitat.
  4. Generació de cartografia a diferents escales per mostrar el territori del país.
  5. Gestionar la disponibilitat pública de la cartografia temàtica produïda per la Generalitat a través del Visor de cartografia.
  6. Millorar geomètricament les línies límit dels municipis de València.
  7. Gestionar i mantindre operativa la xarxa GNSS de la Generalitat: la xarxa d'Estacions de Referència de València (xarxa ERVA).
  8. Gestionar i mantindre la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana (IDEV).

 

En l'apartat de transparència hi trobaràs més informació institucional, administrativa i econòmica pressupostària.