Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

La xarxa més densa del territori

La Xarxa de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana és una Xarxa Geodèsica tridimensional pròpia i d'àmbit autonòmic, de més de 1500 vèrtexs de coordenades conegudes en ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Aquests vèrtexs geodèsics, materialitzats físicament sobre el terreny per mitjà de pilars i claus, entre els quals s'ha efectuat observacions geodèsiques, per tècniques de Posicionament per Satèl·lit GPS, a fi de determinar la seua posició X,Y,h.

Com a consequència de les recomanacions de EUROGEOGRAPHICS per a l'establiment del Datum ETRS89, (European Terrestrial Reference System 1989), com a Sistema de Referència Geodèsic Oficial en Europa, en els últims anys l'ICV ha realitzat treballs de reprocessament i ajust de les observacions GPS de la Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana, emmarcats  la "Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales" (REGENTE-IGN).

Amb la publicació del REIAL DECRET 1071/2007 pel que es regula el Sistema Geodèsic Oficial a España, ETRS89, es posa a disposició dels usuaris a través d'aquesta pàgina, les noves ressenyes de la Xarxa Geodèsica de 4t Ordre.  Els resultats venen expressats en coordenades geodèsiques latitud, longitud y h* elipsoidal sobre l'elipsoide GRS80 i en coordenades UTM ETRS89-Fus 30, amb altitud Ortomètrica H*, i són fruit de noves campanyes geodèsiques realitzades.

Iframe red geodesica de cuarto orden

Utilitzeu l'opció d'informació del visor per a descarregar el vèrtex fent-hi clic 
 
 
La xarxa de quart ordre autonòmica, ajustada únicament amb observables GNSS per l'ICV, és consistent amb el marc de les Xarxes d'Estacions de Referència GNSS i densifica els resultats de la Xarxa REGENTE (IGN), en haver-se establert aquesta com a constricció.
 
*h y H a la base del pilar, excepte en senyals de dau o fites, H en ressenya obtinguda amb el nou EGM2008 adaptat a REDNAP (IGN).